Ar-lein, Mae'n arbed amser

Swyddi Gwag Presennol

Rhaid i bob ymgeisydd newydd gwblhau cwrs Gwaith Cymraeg ar-lein 10 awr. Rhaid cwblhau rhan 1 a 2 o’r cwrs a dangos tystiolaeth o hyn cyn dechrau gweithio gyda’r Awdurdod.

Am ragor o wybodaeth ar sut i gwblhau’r cwrs hwn, ewch i: https://learnwelsh.cymru/

Canolfan Byd Gwaith

Mae'r cyflogwr Partneriaeth Cyflogaeth Leol hwn yn rhannu gwybodaeth am ddechreuwyr newydd â'r Ganolfan Byd Gwaith at ddibenion ystadegol yn unig. Ewch i wefan DWP am ragor o wybodaeth.

Cymorth Cyflogaeth

Darparu Cymorth Cyflogaeth a mentora 1-i-1, yn cynorthwyo ag ysgrifennu CV, ffurflenni cais, edrych am swyddi, hyfforddiant, lleoliadau, paratoi at gyfweliadau a chymorth i ddechrau gwaith.

Gwneud cais am swydd ar-lein

Yn Gadarn O Blaid Pobl Anabl Armed Forces Covenant Bronze Award

Cyf Swydd Wag Dyddiad Cau
RE-1155 Gweithiwr Cymdeithasol Tîm Plant a Theulu 09/06/23
RE-1274 Gweithiwr Ieuenctid Ar Y Stryd 16/06/23
RSL0635722 ARWEINYDD CODI SAFONAU, YSGOL UWCHRADD CYFARTHFA 12/06/23
RE-1345 Gweithiwr Ieuenctid - Rhan Amser (16 awr) 23/06/23
RE-1391 Warden Diogelwch Cymunedol 20/06/23
LS023-1823 Cynorthwyydd Dosbarth Lefel 3 09/06/23
RE-1406 Uwch Weithiwr Ieuenctid 07/07/23
RE-1408 Gweithiwr Ieuenctid ‘Ar y Stryd’ 08/06/23
RE-1409 Cydlynydd Hyb Canol y Dref- Swydd Cyfnod Penodol 14/06/23
RE-1410 Ymgynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid- Hyb Canol y Dref 14/06/23
RE-1411 Gweithiwr Gofal 15/06/23
RE-1412 Cynorthwydd Domestig 15/06/23
RE-1413 Prif Swyddog Cynllunio 16/06/23
TC027-2223 YSGOL GYNRADD PANTYSALLOG - ATHRO 2.5 DIWRNOD 30/06/23
RE-1414 Gweithiwr Gofal Domestig gyda’r nos 21/06/23
LS035-2323 Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3 x 2 Ysgol Rhyd Y Grug 16/06/23
LS046-2523 Cynorthwyydd Cymorth Dysgu – Lefel 3, Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa 09/06/23
RE-1415 Gweithiwr Cymorth 23/06/23
RE-1416 Uwch Gydlynydd Ieuenctid 23/06/23
RE-1417 Swyddog Iechyd Amgylcheddol Iechyd Cyhoeddus 26/06/23
TC027-2723 TC027-2723 Athrawes Dros Dro (Llawn Amser) - Ysgol Gynradd Pantysgallog 30/06/23
TC000-2823 TC000-2823 Athro Cymwysedig ar gyfer disgyblion â Nam ar y Golwg 23/06/23
LS073-2923 LS073-2923 Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu Lefel 3 x 2 Ty Dysgu 20/06/23
TC023-2423 Athro/ Athrawes Ddosbarth 21/06/23
RE-1419 Tiwtor Cefnogaeth ac Ymgysylltu 29/06/23
RE-1420 Derbynydd Canolfan Fusnes Orbit 29/06/23
RE-1422 Arweinydd tim ymgysylltu a’r cyhoedd (Rol CFfG) 30/06/23
LS040-3023 Cynorthwyydd Dysgu Lefel 3 BCACS Campws y Santes Fair 19/06/23
RE-1423 Wardeniaid Amgylcheddol Cymunedol X2 30/06/23
RE-1424 Swyddog Gweinyddol Prentisiaethau SPF/ILM 03/07/23
RE-1425 Swyddog Cyflogaeth a Mentora Prentisiaeth 03/07/23
RE-1426 Prif Swyddog Cyllid (Swyddog Adran 151) 02/07/23
HT44-3123 HT44-3123 Pennaeth Ysgol Gynradd Dowlais 19/06/23
TC020-2623 3 x Athro/ Athrawes – Dros dro 16/06/23