Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dechreuwch y Daith Ddwyieithog

Pa bynnag iaith rydych chi’n ei siarad yn y cartref, gall addysg cyfrwng Cymraeg roi sgiliau ychwanegol i blant a rhagor o gyfleoedd ar gyfer y dyfodol. Felly hyd yn oed os nad ydych chi’n siarad Cymraeg eich hun, beth am ystyried addysg cyfrwng Cymraeg i’ch plentyn?

Mae ymchwil helaeth wedi dangos y gall siarad fwy nag un iaith roi hwb i blant mewn sawl ffordd. Wrth fod yn ddwyieithog mae’n bosibl y galli hynny:

  • Ei gwneud hi’n haws dysgu ieithoedd eraill a chyflwyno plant i wahanol ddiwylliannau thraddodiadau
  • Cael effaith gadarnhaol ar yr ymennydd
  • Bod yn fantais arbennig wrth chwilio am waith

Addysg Cyfrwng Cymraeg i’ch plentyn? Gall y daflen Bodyn Ddwyieithog ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful gynnig cyngor a chanllawiau i chi.

Dechreuwch y daith ddwyieithrwydd

https://www.youtube.com/watch?v=Z1xWS9iKhQo

Yn ystyried Addysg Cyfrwng Cymraeg?

https://www.youtube.com/watch?v=szkg9xexFy8

Iaith Gymraeg yn ein bywydau bob dydd

https://www.youtube.com/watch?v=oHNqvtCHctE

Cysylltwch â Ni