Ar-lein, Mae'n arbed amser

Diwrnodau Hms

Blwyddyn Academaidd 2023/2024

Ysgol
Diwrnod
1
Diwrnod
2
Diwrnod
3
Diwrnod
4
Diwrnod
5
Diwrnod
6
Ysgol Gynradd Abercanaid 04/09/23 05/09/23 27/10/23 09/02/24 22/03/24 22/07/24
Ysgol Gynradd Gymunedol Bedlinog  04/09/23 05/09/23 19/02/24 08/04/24 19/07/24 22/07/24
Ysgol Gynradd Caedraw 04/09/23 05/09/23 22/12/23 26/01/24 03/05/24 22/07/24
Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa  04/09/23 06/10/23 26/01/24 03/05/24 03/06/24 22/07/24
Ysgol Gynradd Dowlais  04/09/23 05/09/23 27/10/23 08/01/24 22/03/24 22/07/24
Ysgol Gynradd Edwardsville  04/09/23 05/09/23 06/11/23 19/02/24 08/04/24 22/07/24
Ysgol Gynradd Gellifaelog  04/09/23 05/09/23 08/01/24 05/04/24 08/04/24 22/07/24
Ysgol Gynradd Goetre  04/09/23 05/09/23 22/12/23 19/02/24 03/06/24 22/07/24
Ysgol Gynradd Gwaunfarren  04/09/23 05/09/23 11/09/23 27/10/23 08/01/24 22/07/24
Ysgol Gynradd Heolgerrig  04/09/23 06/10/23 26/01/24 08/04/24 03/06/24 22/07/24
Ysgol Gynradd Pantysgallog  04/09/23 27/10/23 22/12/23 08/01/24 24/05/24 22/07/24
Ysgol Gynradd Trelewis  04/09/23 05/09/23 19/05/24 08/04/24 19/07/24 22/07/24
Ysgol Gynradd Gymunedol Troedyrhiw 04/09/23 06/10/23 19/02/24 21/06/24 26/06/24 22/07/24
Ysgol Gynradd Gymunedol Twynyrodyn 04/09/23 22/12/23 08/01/24 08/04/24 02/05/24 22/07/24
Ysgol Gynradd Gymunedol Ynysowen 01/12/23 26/04/24 24/05/24 21/06/24 24/06/24 22/07/24
Ysgol Gynradd  Coed Y Dderwen 04/09/23 22/12/23 26/01/24 08/04/24 03/06/24 22/07/24
Ysgol Gynradd Gymraeg Rhyd Y Grug 04/09/23 22/09/23 29/09/23 29/11/23 10/01/24 22/07/24
Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful 04/09/23 26/09/23 06/11/23 08/01/24 08/04/24 22/07/24
Ysgol Gynradd Y Graig 04/09/23 05/09/23 22/12/23 08/01/24 08/04/24 22/07/24
 Ysgol            
Ysgol Uwchradd Afon Taf  04/09/23 20/09/23 08/12/23 03/05/24 19/07/24 22/07/24
Ysgol Gatholig Blessed Carlo Acutis 3-16 04/09/23 05/09/23 29/09/23 01/12/23 19/02/24 22/07/24
Ysgol Uwchradd Cyfarthfa   04/09/23 23/10/23 01/12/23 26/01/24 22/03/24 22/07/24
Ysgol Uwchradd Pen Y Dre 04/09/23 27/10/23 22/12/23 19/02/24 28/06/24 22/07/24
Ysgol Arbennig Greenfield 04/09/23 05/09/23 06/11/23 22/12/23 15/01/24 22/07/24
Ty Dysgu Homfrey/Dowlais 04/09/23 05/09/23 08/01/24 22/03/24 03/06/24 22/07/24