Ar-lein, Mae'n arbed amser

Diwrnodau Hms

Blwyddyn Academaidd 2022/2023

Ysgol
Diwrnod
1
Diwrnod
2
Diwrnod
3
Diwrnod
4
Diwrnod
5
Diwrnod
6
Ysgol Gynradd Abercanaid  05/09/22   06/09/22  28/10/22  17/02/28  26/05/23  T24/07/23
Ysgol Gynradd Gymunedol Bedlinog  05/09/22    07/11/222  27/02/23 17/04/23  21/07/22 24/07/23
Ysgol Gynradd Caedraw 05/09/22    06/09/22 23/12/22  09/01/23  23/01/23 24/07/23
Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa  05/09/22  07/10/22   09/01/23 06/03/23 26/05/23 24/07/23
Ysgol Gynradd Dowlais   TBC TBC TBC TBC TBC TBC
Ysgol Gynradd Edwardsville  05/09/22  06/09/22 30/09/22 23/12/22 20/01/23 24/07/23
Ysgol Gynradd Gellifaelog   05/09/22 06/09/22 09/01/23 17/02/23 26/05/23 24/07/23
Ysgol Gynradd Goetre  05/09/22 07/11/22 23/12/22 09/01/23 17/02/23 24/07/23
Ysgol Gynradd Gwaunfarren  05/09/22  28/10/22 16/01/23 17/02/23 17/04/23 24/07/23
Ysgol Gynradd Heolgerrig   05/09/22 28/10/22 07/11/22 23/12/22 09/01/23 24/07/23
Ysgol Gynradd Pantysgallog  05/09/22  28/09/22 09/01/23 17/02/23 26/05/23 TBC
Ysgol Gynradd Trelewis   05/09/22 07/11/22  27/02/23  17/04/23 21/07/23 24/07/23
Ysgol Gynradd Gymunedol Troedyrhiw 05/09/22 17/10/22 27/02/23 23/06/23 26/06/23 24/07/23
Ysgol Gynradd Gymunedol Twynyrodyn  05/09/22 06/09/22 09/01/23 17/04/23 04/05/23 24/07/23
Ysgol Gynradd Gymunedol Ynysowen 03/10/22 17/10/22 27/01/213 23/06/23 26/06/23  TBC
Ysgol Gynradd  Coed Y Dderwen  05/09/22 06/09/22 07/11/22 23/12/22 09/01/23 24/07/23
Ysgol Gynradd Gymraeg Rhyd Y Grug 05/09/22  06/09/22 26/09/22 09/01/23 13/02/23 24/07/23
Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful  05/09/22 26/09/22 23/12/22 09/01/23 17/04/23 24/07/23
Ysgol Gynradd Y Graig 05/09/22  06/09/22 07/11/22 23/12/22 17/02/23 24/07/23
             
Ysgol Uwchradd Afon Taf   05/09/22 21/09/22 09/12/22 16/01/23 28/04/23 24/07/23
Ysgol Gatholig Blessed Carlo Acutis 3-16  05/09/22 06/09/22 02/12/22 17/02/23 26/06/23 24/07/23
Ysgol Uwchradd Cyfarthfa   05/09/22  02/12/22 22/12/22 23/12/22 09/01/23 24/07/23
Ysgol Uwchradd Pen Y Dre  05/09/22 28/10/22 23/12/22 17/02/23 26/05/23 24/07/23
Ysgol Arbennig Greenfield  05/09/22  06/09/22 21/10/22 07/11/22 23/12/22 24/07/23
Ty Dysgu Homfrey/Dowlais 05/09/22  26/09/22 23/12/22 27/02/23 17/04/23 24/07/23