Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgol

Y Flwyddyn Academaidd 2022/2023

TYMOR Y TYMOR YN
DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN GORFFEN
Y TYMOR YN
GORFFEN
HYDREF
2022
Dydd Llun
5 Medi
Dydd Llun
31 Hydref
Dydd Gwener
4 Tachwedd
Dydd Gwener
23 Rhagfyr
GWANWYN
2023
Dydd Mawrth
9 Ionawr
Dydd Llun
20 Chwefror
Dydd Gwener
24 Chwefror
Dydd Gwener
31 Mawrth
HAF
2023
Dydd Llun
17 Ebrill
Dydd Llun
29 Mai
Dydd Gwener
2 Mehefin
Dydd Llun
24 Gorffennaf

 

Y Flwyddyn Academaidd 2023/2024

TYMOR Y TYMOR YN
DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN GORFFEN
Y TYMOR YN
GORFFEN
HYDREF
2023
Dydd Llun
4 Medi
Dydd Llun
30 Hydref
Dydd Gwener
3 Tachwedd
Dydd Gwener
22 Rhagfyr
GWANWYN
2024
Dydd Llun
8 Ionawr
Dydd Llun
12 Chwefror
Dydd Gwener
16 Chwefror

Dydd Gwener

22 Mawrth

HAF
2024
Dydd Llun
8 Ebrill
Dydd Llun
27 Mai
Dydd Gwener
31 Mai
Dydd Llun
22 Gorffennaf

Diwrnodau HMS

Mae gan bob ysgol nifer o ddiwrnodau HMS (Hyfforddiant Mewn Swydd) bob blwyddyn. Mae’r diwrnodau hyn ar gyfer hyfforddiant a datblygiad staff.

Yn ystod y flwyddyn ysgol 2022 tan 2023

Bydd pob ysgol ar gau Ddydd Llun 1 Mai 2023 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

Dyddiadau arwyddocaol:

Gwyliau Diwrnod Nadolig - Dydd Sul, 25 Rhagfyr 2022

Pasg - Dydd Gwener y Groglith, 17 Ebrill 2023

Dydd Llun y Pasg, 10 Ebrill 2023

Gwyl Banc Mai - Dydd Llun, 1 Mai 2022

Dydd Llun, 29 Mai 2023

Yn ystod y flwyddyn ysgol 2023 tan 2024

Bydd pob ysgol ar gau Ddydd Llun 6 Mai 2024 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

Dyddiadau arwyddocaol:

Gwyliau Diwrnod Nadolig - Dydd Llun, 25 Rhagfyr 2023

Pasg - Dydd Gwener y Groglith, 29 Mawrth 2024

Dydd Llun y Pasg, 1 Ebrill 2024

Gwyl Banc Mai - Dydd Llun, 6 Mai 2024

Dydd Llun, 27 Mai 2024

 

Cysylltwch â Ni