Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgol

Y Flwyddyn Academaidd 2023/2024

TYMOR Y TYMOR YN
DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN GORFFEN
Y TYMOR YN
GORFFEN
HYDREF
2023
Dydd Llun
4 Medi
Dydd Llun
30 Hydref
Dydd Gwener
3 Tachwedd
Dydd Gwener
22 Rhagfyr
GWANWYN
2024
Dydd Llun
8 Ionawr
Dydd Llun
12 Chwefror
Dydd Gwener
16 Chwefror

Dydd Gwener

22 Mawrth

HAF
2024
Dydd Llun
8 Ebrill
Dydd Llun
27 Mai
Dydd Gwener
31 Mai
Dydd Llun
22 Gorffennaf

Y Flwyddyn Academaidd 2024/2025

TYMOR Y TYMOR YN
DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN GORFFEN
Y TYMOR YN
GORFFEN
HYDREF
2024
Dydd Llun
2 Medi
Dydd Llun
28 Hydref
Dydd Gwener
1 Tachwedd
Dydd Gwener
20 Rhagfyr
GWANWYN
2025
Dydd Llun
6 Ionawr
Dydd Llun
24 Chwefror
Dydd Gwener
28 Chwefror
Dydd Gwener
11 Ebrill
HAF
2025
Dydd Llun
28 Ebrill
Dydd Llun
26 Mai
Dydd Gwener
30 Mai
Dydd Llun
21 Gorffennaf

 

Diwrnodau HMS

Mae gan bob ysgol nifer o ddiwrnodau HMS (Hyfforddiant Mewn Swydd) bob blwyddyn. Mae’r diwrnodau hyn ar gyfer hyfforddiant a datblygiad staff.

Yn ystod y flwyddyn ysgol 2023 tan 2024

Bydd pob ysgol ar gau Ddydd Llun 6 Mai 2024 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

Dyddiadau arwyddocaol:

Gwyliau Diwrnod Nadolig - Dydd Llun, 25 Rhagfyr 2023

Pasg - Dydd Gwener y Groglith, 29 Mawrth 2024

Dydd Llun y Pasg, 1 Ebrill 2024

Gwyl Banc Mai - Dydd Llun, 6 Mai 2024

Dydd Llun, 27 Mai 2024

 

Yn ystod y flwyddyn ysgol 2024 tan 2025

Bydd pob ysgol ar gau Ddydd Llun 5 Mai 2025 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

Dyddiadau arwyddocaol:

Gwyliau Diwrnod Nadolig - Dydd Mercher, 25 Rhagfyr 2024

Pasg - Dydd Gwener y Groglith, 18 Ebrill 2025

Dydd Llun y Pasg, 21 Ebrill 2025

Gwyl Banc Mai - Dydd Llun, 5 Mai 2025

Dydd Llun, 26 Mai 2025

 

Cysylltwch â Ni