Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cwricwlwm

Gwasanaeth Cerddoriaeth 2021-2022

Gweler y neges isod gan Wasanaeth Cerdd CBSMT ar gyfer disgyblion sydd yn derbyn gwersi Cerddoriaeth Peripatetig gyda’r Gwasanaeth Cerdd yn yr ysgol ac sydd yn cyfranogi yng ngweithgareddau’r Gwasanaeth Cerdd ar ôl yr ysgol.

Cerddoriaeth ‘MENU’ Cerddoriaeth Merthyr - Music Education Needs Us / Mae Addysg Gerddorol ein hangen ni:

Mae MENU (Music Education Needs Us) yn cynnwys deunyddiau, adnoddau, canllawiau a dysgu ar-lein i’w defnyddio ar unrhyw adeg. Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch ein gweithgareddau yn/ar ôl yr ysgol/coleg:

  • Darpariaeth cerdd ar gyfer y dosbarth cyfan

Mae gan ddisgyblion fynediad wyneb yn wyneb i wersi Ensemble y Dosbarth Cyfan (WCET.) Mae’r gwersi hyn ar gael ar-lein/o bellter ar Teams a pan fydd angen.

  • Defnydd Charanga

Uwch-lwythiadau wythnosol o ddeunyddiau newydd gan staff, monitro datblygiad disgyblion, rhaglenni penodol ar gyfer offeryn neu’r llais, cynlluniau gwaith tymhorol ar gyfer pob grŵp blwyddyn, digon i ysbrydoli’n greadigol yn yr ysgol a gartref. Mae Charanga wedi datblygu pecyn adnoddau’n arbennig ar gyfer Covid-19 ac mae gan holl ddisgyblion CBSMT fynediad iddo trwy eu mewngofnodion personol sydd wedi’u creu gan ein staff.

 

Music Mark Logo

Sing Up Logo

Musical Futures Online Logo

Charanga Logo

Cysylltwch â Ni