Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cefnogaeth i blant yn dysgu Saesneg

Mae nifer o blant ar draws yr Awdurdod Lleol sydd ddim yn siarad Saesneg fel iaith gyntaf. Mae ein Tîm yn gweithio’n agos gydag ysgolion i’w croesawu, cefnogi plant wrth ddysgu’r iaith, cynnal asesiadau o anghenion, monitro’r cynnydd, cefnogi disgyblion mewn ysgolion a chynghori staff dysgu ar ddulliau addysgu.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda merthyrhomeed@merthyr.gov.uk

Cysylltwch â Ni