Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyrsiau golff trefol

Clwb Golff Morlais (Preifat)

Mae Golff Castell Morlais yn gwrs 18 twll heriol ar weundir 6320 Llath. s.s.s 71.

Cyfeiriad:
Clwb Golff Castell Morlais
Pant
Dowlais
Merthyr Tudful
CF48 2UY
Cysylltwch:
(01685) 722822

Oriau Agor:
Cysylltwch â'r clwb.

Clwb Golff Cilsanws (Preifat)

Mae Clwb Golff Cilsanws ym Merthyr Tudful yn gwrs 18 twll heriol ar fynydd wedi'i leoli ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Cyfeiriad:
Lôn y Farchnad Frethyn
Cefn Coed
Merthyr Tudful
CF48 2NU
Cysylltwch:
(01685) 723308

Oriau Agor:
Cysylltwch â'r clwb.

Clwb Golff Whitehall

Mae Clwb Golff Whitehall yn gwrs 9 twll tonnog sydd mewn 34 erw o dir a hyd o 5666 llath i gyd.

Cyfeiriad:
Nelson
Treharris
Morgannwg Ganol
CF46 6ST
Cysylltwch:
(01443) 740245

Oriau Agor:
Cysylltwch â'r clwb.