Ar-lein, Mae'n arbed amser

Parciau a mannau agored cynnal a chadw

Mae'r holl feysydd chwarae trwy'r Fwrdeistref Sirol yn cael eu harchwilio gan ein Harchwiliwr R.P.I.I cymwys bob pythefnos.  Mae gennym osodwr maes chwarae sy'n gwneud gwaith cynnal a chadw yn ddyddiol yn unol â chyfarwyddyd yr Archwiliwr meysydd chwarae.

Mae holl feysydd chwarae'r Fwrdeistref yn cael eu harchwilio'n annibynnol unwaith y flwyddyn gan ymgynghorwyr ac mae argymhellion yn cael eu gwneud i'r Awdurdod ar bob mater perthnasol i chwarae.

Mae meysydd chwarae yn y Fwrdeistref yn cael eu glanhau gan y criwiau glanhau strydoedd yn ystod eu gwaith glanhau wythnosol/dyddiol.

Os oes gennych gwyn neu os hoffech roi gwybod i ni am fandaliaeth i faes chwarae cysylltwch yn defnyddio'r ffurflen Rhoi Gwybod.

Cysylltwch â Ni