Ar-lein, Mae'n arbed amser

Tocyn Bws Cydymaith

Mae Cardiau Teithio Consesiynol ar gael i bobl sydd â’u prif breswylfa yng Nghymru ac sy’n bodloni’r meini prawf a osodwyd allan yn y nodiadau canllaw isod neu sydd ar gael yn https://trc.cymru/cy/cymhwyster. Gwiriwch eich bod chi’n gymwys cyn ymgeisio.

Os oes angen cymorth arnoch oddi wrth berson arall wrth deithio am ran o’r daith neu’r daith i gyd, mae’n bosibl y bydd hawl gennych gael tocyn cydymaith sy’n eich galluogi teithio am ddim ar gyfer un person pan fydd yn teithio gyda chi am y daith i gyd.

  • Os ydych am wneud cais am gerdyn pobl dros 60 oed, neu wneud cais am gerdyn teithio person sengl anabl ymwelwch â Thrafnidiaeth Cymru.

Cysylltwch â Ni