Ar-lein, Mae'n arbed amser

Lleoedd Parcio Anabl

Gall unrhyw un a chanddynt Fathodyn Glas ddefnyddio lle parcio i Bobl Anabl.

Lleoliad Lleoedd Parcio i Bobl Anabl
  • Maes Parcio’r Castell
  • Maes Parcio Aml-lawr y Castell
  • Maes Parcio St Tydfil
  • Maes Parcio Afon Taf
  • Maes Parcio Pontmorlais
  • Maes Parcio Tramffordd
  • Maes Parcio Stryd Gilar
Defnyddio’ch Bathodyn Glas

Bydd angen i chi brynu tocyn parcio o beiriant a’i arddangos yn eich cerbyd wrth ochr eich bathodyn glas. Nid yw deiliaid Bathodyn Glas wedi’u heithrio o unrhyw gostau.

Dylai’r bathodyn glas fod yn amlwg gyda blaen y bathodyn (h.y. yr ochr sy’n dangos y symbol cadair olwyn a’r dyddiad dirwyn i ben) yn wynebu tua’r blaen er mwyn gallu gweld y manylion o’r tu allan i’r cerbyd.

Ni ddylid defnyddio’r bathodynnau is nad yw deiliad y bathodyn yn y cerbyd.