© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful / © Merthyr Tydfil County Borough Council
Ffôn / Phone 01685 725000
Ffacs / Fax 01685 374937
gwasanaethauigwsmeriaid@merthyr.gov.uk / customer.care@merthyr.gov.uk
Canolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN
Civic Centre, Castle Street, Merthyr Tydfil, CF47 8AN