Croeso i MERTHYR.GOV.UK

Y lle gorau i chwilio am Wasanaethau a gwybodaeth y llywodraeth
Symlach, cliriach, cyflymach.

Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwnewch Ar-lein

Mynediad at wasanaethau'r cyngor ar-lein gan gynnwys gwneud cais, canfod, talu, adrodd a dweud

Swyddi a Hyfforddiant

Swyddi yn y Cyngor a ffynonellau hyfforddiant neu gyngor eraill.

Biniau ac Ailgylchu

O finiau, casglu eitemau swmpus, gwastraff gardd a gwasanaethau ailgylchu i adrodd ar broblem.

Ysgolion a Dysgu

Gwybodaeth am Addysg ym Merthyr Tudful.

Treth y Cyngor

O ymholiadau am gyfrifon a thalu'ch treth cyngor i broblemau o ran talu a Budd-daliadau Treth Cyngor.

Parcio, Ffyrdd a Theithio

Darganfyddwch wybodaeth am feysydd parcio, trwyddedau parcio, problemau’r ffordd a’r briffordd, teithio consesiynol a mwy.

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Cyngor ac arweiniad ar gynllunio a rheoli adeiladu a gwneud cais.

Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Cael gwybod am Wasanaethau Cymdeithasol a Lles Merthyr Tudful a sut i ofyn am gymorth i chi eich hun neu rywun arall.

Rhaglen Glanhau’r Strydoedd

Dywedwch wrthym os oes angen glanhau stryd, symud sbwriel a dileu graffiti.

Budd-daliadau Tai

Mae budd-daliadau tai yn eich helpu i dalu'ch rhent os ydych ar incwm isel.

Budd-daliadau a Grantiau

Cymorth budd-daliadau tai a gostyngiadau y dreth gyngor, grantiau cymuned a'r celfyddydau.

Genedigaethau, Priodasau, Marwolaethau

Manylion am sut i gofrestru genedigaeth neu farwolaeth, cynllunio priodas sifil neu bartneriaeth sifil, gofyn am gopi o dystysgrif neu gynllunio gwasanaeth dathlu

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y