Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ydych chi am hysbysebu eich busnes gwasanaeth, nwyddau neu ddigwyddiad yn CYSWLLT?

Ydych chi am hysbysebu eich busnes, gwasanaeth, nwyddau neu ddigwyddiad yn CYSWLLT?

Sut fydd yn gweithio I chi?

  • Dosbarthu’n fisol i bob cartref yn y Fwrdeistref Sirol
  • Copiau ar gael mewn canolfannau hamdden, canolfannau cymunedol a llyfrgelloedd, Coleg Merthyr Tudful a busnesau bach eraill yng nghanol y dref
  • Cyhoeddir ar wefan y Cyngor www.merthyr.gov.uk ac ar safle Facebook a Twitter y Cyngor
  • Cwbl ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg
  • Darpariaeth sy’n gyfle cost effeithiol I fusnesau a grwpiau lleol gyrraedd tua 29,000 o gartrefi a chwsmeriaid posibl

 Prices to advertise in CONTACT (sizes given are approximate) :

  • Front page Banner  - £500 + VAT
  • Half page               -£500 + VAT
  • 1/4 PAGE               - £250 + VAT
  • 1/6 PAGE               -£200 +  VAT
  • 1/10 PAGE              - £150 + VAT

For more information on advertising in CONTACT, please call the Communications Team on 01685 725052/725087/725166.

*Er y gall hysbysebion a delir ymddangos yn CYSWLLT mewn print, ar-lein neu ar ffurf electronig arall, nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn arnodi’r , nwyddau, gwasanaeth neu gwmni a hysbysebir nac unrhyw un o’r honiadau y mae’r hysbyseb yn eu gwneud

 

 

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y