Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ymdrin â thanau

Mae diffoddwyr tân gweithredol Gwasanaethau Tân ac Achub De Cymru wedi'u hyfforddi i ymateb i ystod eang o argyfyngau, gan gynnwys tanau, damweiniau ffordd, ymgyrchoeddd achub arbenigol, llifogydd a arllwysiadau sylweddau peryglus.

Mewn argyfwng ffoniwch 999 bob tro

Os nad yw'n argyfwng ffoniwch 01443 232000.