Ar-lein, Mae'n arbed amser

Iechyd a diogelwch adrodd ar ddamwain

Mae adrodd ar ddamweiniau a salwch yn ddyletswydd statudol a bydd rhai achosion yn cael eu hymchwilio i bennu a oes problem benodol. Os bu achos o esgeulustod gall hyn arwain at erlyn gweithwyr a'r cyflogwr.

Gellir dweud wrthym am unrhyw adroddiad o amodau gwaith anniogel gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y