Ar-lein, Mae'n arbed amser

Trwydded Alcohol ac Adloniant

Sut i wneud cais am drwydded Alcohol ac Adloniant gan gynnwys ffurflenni ar-lein

Alcohol ac Adloniant - Personol

Sut i wneud cais am Drwydded Alcohol ac Adloniant Personol

Trwydded Sefydliadau Rhyw

Mae’n ofynnol bod Busnesau Rhyw yn cael eu trwyddedu gan y Cyngor Bwrdeistref Sirol o dan y Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y