Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cofrestru Aciwbigwyr

I wneud aciwbigo rhaid i’r safle a’r person sy’n gwneud y gwaith fod yn gofrestredig gyda’r Cyngor. 

Gellir argraffu ffurflen gofrestru trwy glicio ar y ddolen ar ochr dde’r dudalen hon. Amlinellir y ffi gofrestru ar waelod y ffurflen gofrestru. Nid oes angen cofrestru os yw’n cael ei wneud dan oruchwyliaeth ymarferydd meddygol cofrestredig.

Pwrpas cofrestru yw atal heintio’r un y mae’i groen yn cael ei dyllu. Rhaid i bersonél a safleoedd tyllu croen cofrestredig gydymffurfio ag is-ddeddfau a ddyluniwyd i atal haint.

 

Cysylltwch â Ni