Ar-lein, Mae'n arbed amser

Trwydded masnachu ar y stryd

Ystyr masnachu ar y stryd yw gwerthu, hysbysebu neu gynnig gwerthu unrhyw beth (gan gynnwys eitem, gwrthrych neu rybeth byw) ar stryd. Mae'r term 'sryd' yn cynnwys unrhyw heol, ffordd droed neu ardal arall y mae mynediad i'r cyhoedd heb balmant.

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi mabwysiadu Atodlen 4 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982 ar hyn o bryd o ran masnachu ar y stryd.

Cysylltwch â Ni