Ar-lein, Mae'n arbed amser

Trwydded Cerbyd Llogi Preifat

Mae’n rhaid i bob cerbyd sydd â 8 sedd teithiwr neu lai ac a ddefnyddir i gludo teithwyr sy’n talu ffi fod yn drwyddedig. Ni all cerbydau Hurio Preifat gael eu galw ar ochr y ffordd na defnyddio arhosfan ar gyfer tacsis. Mae’n rhaid i fod cerbyd hurio preifat gael eu harchebu o flaen llaw drwy’r gweithredwr hurio preifat.


Er mwyn trwyddedu cerbyd Hurio Preifat, mae’n rhaid i chi fod yn ddeiliad trwydded Gweithredwr Hurio Preifat gan yr Awdurdod hwn. Mae’n rhaid i’r cerbyd fod yn iau na 4 mlwydd oed pan fydd yn cael ei drwyddedu am y tro cyntaf ac ni ddylai fod yn ddu. Dylid arddangos plât drwyddedu melyn ar y cefn ac ar sgrin wynt y cerbyd yn ogystal â sticeri drysau melyn ar y drysau blaen.

  
Mae’n rhaid i’r cerbyd lwyddo ym mhrofion ein gorsaf blatiau dynodedig cyn y gall cais gael ei wneud. Manylion yr orsaf blatio yw Mototech Merthyr, 01685 722875.


Mae’n rhaid darparu’r canlynol er mwyn gwneud cais am drwydded:


• Ffurflen gais sydd wedi ei chwblhau  - ffurflen gais;
• Dogfen Gofrestru’r cerbyd;
• Tystysgrif yswiriant ddilys;
• Atodlen yswiriant (os nad yw’r cerbyd wedi ei restru ar y dystysgrif yswiriant;)
• Tystysgrif MOT yn ogystal â thystysgrif gwiriadau ychwanegol ar gyfer tacsis.

Mae’n rhaid i bob cais gael ei wneud wyneb yn wyneb. Er mwyn gwneud cais, mae gofyn i chi drefnu apwyntiad â’r Adran Drwyddedu. Os byddwch yn cyrraedd heb wneud apwyntiad, mae’n annhebygol y bydd staff yn eich gweld. Cysylltwch â’r Adran Drwyddedu ar 01685 725000 er mwyn trefnu apwyntiad. Nodwch, os na fyddwch yn dod â’r holl ddogfennau a restrir uchod i’ch apwyntiad, ni fydd y cais yn cael ei dderbyn.


Cynghorir fod y dogfennau canlynol yn cael eu darllen cyn i chi wneud apwyntiad:


Ffioedd
Amodau’r cerbyd llogi preifat
Cysylltwch â Ni