Ar-lein, Mae'n arbed amser

Darpariaeth safleoedd tacsi

Mae safleoedd tacsi ar gael ar y stryd at ddefnydd cerbydau hackney nid cerbydau hurio preifat.

Mae safleoedd tacsi ar gael yn y lleoliadau canlynol:

  • Stryd Victoria, Merthyr Tudful
  • Gorsaf Drenau Merthyr Tudful


Os hoffech ragor o wybodaeth am safleoedd tacsi cysylltwch â'r Adran Drwyddedu.Cysylltwch â Ni