Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwybodaeth am gynllunio a gwasanaethau rheoli adeiladu yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Gwneud cais am gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu

Gwneud cais am reoliadau adeiladu

Cynllunio Rheoli Hysbysebu

Cyngor ar a oes angen caniatâd hysbysebu ar hysbyseb arfaethedig

Cyngor ac Arweiniad Cynllunio

Cyngor ar ymholiadau cynllunio

Datblygiad cynaliadwy i fusnesau

Gwybodaeth am Ddatblygiad Cynaliadwy ym Merthyr Tudful.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y