Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyngor ar Fusnes

Mentrau Bach a Chanolig

Ein nod yw annog busnesau lleol (gan gynnwys Sefydliadau’r Sector Gwirfoddol, Cwmnïau Cymdeithasol a Ffatrïoedd a Gynorthwyir), i dendro am gontractau’r cyngor.

Diffiniad Menter Fach a Chanolig yw menter sy’n cyflogi llai na 250 o bobl. Ar hyn o bryd mae’r sector hwn yn cyfri am 99% o fusnesau yng Nghymru.

Gwasanaeth Datblygu Cyflenwyr

Mae cymorth busnes ar gyfer Mentrau Bach a Chanolig yng Nghymru ar gael gan Wasanaeth Datblygu Cyflenwyr Llywodraeth Cymru.

Ewch i’n hadran Tendrau a Chaffael am ragor o wybodaeth gysylltiedig.