Ar-lein, Mae'n arbed amser

Rhoi Gwybod am Fater Safonau Masnach

Os oes angen i chi drafod y mater gyda Swyddog Safonau Masnach, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen ar ochr y dudalen hon.

Os credwch fod busnes neu fasnachwr yn torri'r safonau masnachu, rhowch wybod i ni a byddwn yn ymchwilio ymhellach.

Er enghraifft:

  • rydych wedi gweld plant yn gallu prynu tybaco, alcohol, tân gwyllt, paent chwistrell neu gyllyll
  • twyllwyr yn targedu'r henoed neu bobl bregus
  • gwerthu nwyddau ffug
  • clocwyr car rydych yn gwybod amdanynt
  • gwerthwyr tybaco anghyfreithlon.

 

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y