Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyngor Busnes Safonau Masnach

Mae nifer o adnoddau ar gael a ddyluniwyd er mwyn helpu eich busnes i gydymffurfio â'r gyfraith.

Cydymaith Busnes

Mae Cydymaith Busnes yn cynnig gwybodaeth i fusnesau ac unigolion sydd angen gwybod am ddeddfwriaeth safonau masnach a diogelu defnyddwyr.

Gall busnesau ddod o hyd i gyngor a gwybodaeth ar amrywiaeth eang o destunau a materion gan gynnwys:

 • Nwyddau â chyfyngiad oed
 • Iechyd a lles anifeiliaid
 • Hawliau defnyddwyr
 • Disgrifio nwyddau a gwasanaethau
 • Masnachu teg
 • Diogelwch cynnyrch
 • Gwerthu ar y we
 • Pwysau a Mesurau

Chwilio'r Cydymaith Busnes

Penaethiaid Safonau Masnach Cymru  (WHoTS)

Yn cynnig gwybodaeth yn ymwneud â lle gallwch gael mynediad at help a chyngor p’un ai a ydych yn fusnes neu'n ddefnyddiwr.

Ewch ar wefan Safonau Masnach Cymru

Cyngor gan safonau masnach

Gall ein swyddogion safonau masnach roi cyngor i fusnesau Merthyr Tudful am:

 • Enwau busnes
 • Credyd defnyddwyr
 • Contractau
 • Nwyddau ffug
 • Disgrifio nwyddau a gwasanaethau
 • Prisiau
 • Diogelwch cynnyrch
 • Gwerthu ar y we
 • Pwysau a Mesurau

Os ydych yn fusnes lleol ym mwrdeistref Merthyr Tudful ac yr hoffech gyngor diduedd yn rhad ac am ddim, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar frig y dudalen hon.

Cysylltwch â Ni