Ar-lein, Mae'n arbed amser

Archwilio Cyfrifon 2022/2023

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, mae Ty Oldway ar gau am yr wythnos yn dechrau 21 o Awst 2023.

Gellir y Datganiad o gyfrifon Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cronfa Bensiwn Rhondda Cynon Taf, Cydbwyllgor Amlosgfa Llwydcoed a Cydbwyllgor Addysg Consortiwm Canolbarth y De, ar gyfer y Flwyddyn
Ariannol 2022/2023, gael ei archiwilio yn Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Tŷ Elái, Trewiliam, Tonypandy, CF40 1NY.

Cysylltwch â Ni