Ar-lein, Mae'n arbed amser

Datganiad Polisi Cyflogau

Mae Deddf Lleoliaeth 2011 yn galw ar awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr i lunio datganiad blynyddol o bolisi cyflogau sy’n cynnwys lefelau taliadau i’w prif swyddogion a’i weithwyr cyflog isaf.

Diben y Datganiad o Bolisi Cyflogau yw sicrhau tryloywder ac atebolrwydd o ran ein dull o bennu cyflogau.

Cysylltwch â Ni