Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwnewch gais am ganiatâd ffilmio a ffotograffiaeth

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i gwnewch gais am ganiatâd ffilmio a ffotograffiaeth.

Gellir gwneud Ceisiadau am Ganiatâd i Ffilmio mewn lleoliadau’r Cyngor yn y Fwrdeistref Sirol ar-lein trwy lenwi’r Ffurflen Cais am Ganiatâd i Ffilmio.

I sicrhau y caiff eich cais ei brosesu mor fuan â phosib gofynnir i lenwi pob maes.

A oeddech yn chwilio amdano?

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y