Ar-lein, Mae'n arbed amser

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys deg awdurdod lleol: Blaenau Gwent; Pen-y-bont; Caerffili; Caerdydd; Merthyr Tudful; Sir Fynwy; Casnewydd; Rhondda Cynon Taf; Tor-faen a Bro Morgannwg. Mae’r llofnodwyr ar gyfer y fargen hon yn gwireddu’r weledigaeth ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sef: “Cydweithio i wella bywydau’r bobl yn ein holl gymunedau. Byddwn yn gwneud y mwyaf o ran cyfleoedd i bawb ac yn gwneud yn siŵr ein bod yn sicrhau twf economaidd cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Calendars for the Regional Cabinet meetings
http://www.cytundebdinesigprifddinasranbarthcaerdydd.cymru/cyfarfodydd-ac-agendau.html 

Agenda and reports for the Thursday 25th January 2018

http://cardiffcapitalregioncitydeal.wales/ccr-meetings.html

Regional Cabinet Minutes 20.11.17

Committee Meetings

Agreed minutes from Regional Cabinet for publication from the AGM on 30th June and Special meeting on 14th July.

Item 3 - CCRCD Regional Cabinet Minutes 30.06.17

Item 3 - CCRCD Regional Cabinet Minutes 14.07.17

 

Regional Cabinet Agenda - 20th November 2017

Item 2 - CCRCD - Regional Economic Growth Partnership Report

Item 3 - CCRCD - Draft Regional Cabinet Minutes 30th June 2017

Item 3- CCRCD - Draft Regional Cabinet Minutes 14th July 2017

Item 5 - CCRD - Q1 Performance Report 20th November 2017

Item 6 - CCRCD - Month 05 Monitoring Report 20th November 2017

Item 7 - CCRCD -WIF Report 20th November 2017

Item 8 - CCRCD - Governance Arrangements for Regional Scrutiny Committee Report 20th November 2017

Item 9 - CCRCD - Establishing the Regional Transport Authority Report 20th November 2017.

Item 10 - CCRCD - Programme Director Recruitment 20th November 2017

 

Special Regional Cabinet 14 July 2017

Agenda - Special Regional Cabinet 14th July, 2017

Item 4 - REGP Report

Item 4 - REGP Appendix 1

Item 5 - CSC Project Report

Item 6 - CSC Project ReportCardiff Capital Region City Deal Joint Cabinet 02 May 2017

Agenda

Agenda 02 May 17 (English)

Agenda 02 May 17 (Welsh)

Reports

Agenda Item 3 Grant Funding Terms & Conditions Report
Appendix 1 - Welsh Government Funding Terms & Conditions Letter
Appendix 2 - CCRCD Funding Terms 7 Conditions Letter
Agenda Item 4 Annual Business Plan
Agenda Item 5 Compound Semi Conductor Project Proposal Report  

Pwyllgor Craffu Ar Y Cyd Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd
Dydd Llun, 15fed Hydref, 2018 

Agenda

Papurau ar gyfer y cyfarfod hwn mewn pecyn PDF (15fed Hydref, 2018)

Item 5 - Clych Gorchwyl Drafft

Appendix A

Item 6 - Blaenraglen Waith, Hyfforddiant a Rhaglen Gwaith

Appendix A

 

 

 

Cysylltwch â Ni

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y