Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyngor ar y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

Mae Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn rhoi hawl i’r cyhoedd i wybodaeth amgylcheddol. Mae gwybodaeth amgylcheddol yn cynnwys gwybodaeth am yr aer, dŵr, pridd, tir, planhigion ac anifeiliaid, ynni, sŵn, gwastraff ac allyriadau. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am benderfyniadau, polisïau neu weithgareddau allai effeithio ar yr agweddau hyn ar yr amgylchedd.

Cysylltwch â Ni