Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cynghorau Balch

Mae Cynghorau Balch yn barteriaeth o Awdurdodau lleol yn cefnogi materion LHDTCRhD+

Ffurfwyd yn 2015 gyda’r bwriad o wella’r gefnogaeth a gynigir i staff LHDTCRhD+o fewn awdurdodau lleol yng Nghymru a sicrhau bod llywodraeth leol ar draws Cymru yn arwain ym maes hawliau LHDTCRhD+ ac yn eirioli dros LHDTCRhD+ yn ein cymunedau.

Cysylltwch â Ni