Ar-lein, Mae'n arbed amser

Arolwg Preswylwyr 2018

Mae'n bwysig i ni fod trigolion yn teimlo'n wybodus iawn am y gwasanaethau a'r manteision rydym yn eu darparu ac maent hefyd yn fodlon â'r ffordd yr ydym yn rhedeg.

Deisebau

Y broses ddeisebau gan gynnwys sut i gyflwyno deiseb.

Paneli Dinasyddion

A oes gennych rywbeth i’w ddweud am fyw ym Merthyr Tudful? Dywedwch wrthym trwy ymuno â Phanel Dinasyddion Cwm Taf ar-lein.

Cais i greu un Ysgol Gatholig 3-16 oed ym Merthyr Tudful

Cafodd adroddiad i’r ymgynghoriad cyhoeddus diweddar am y cais ar y cyd rhwng Archesgobaeth Caerdydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ei gymeradwyo gan y Cabinet mewn cyfarfod ar ddydd Mercher 11 Medi 2019.

Cynnig i sefydlu Ffederasiwn Ysgol ffurfiol rhwng Ysgol Gynradd Gymunedol Bedlinog ac Ysgol Gynradd Trelewis

Mae llywodraethwyr wedi cytuno i sefydlu ffederasiwn ysgol ffurfiol rhwng Ysgol Gynradd Gymunedol Bedlinog ac Ysgol Gynradd Trelewis

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y