Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dweud Eich Dweud

Dweud eich dweud am wasanaethau'r cyngor.

Deisebau

Y broses ddeisebau gan gynnwys sut i gyflwyno deiseb.

Paneli Dinasyddion

A oes gennych rywbeth i’w ddweud am fyw ym Merthyr Tudful? Dywedwch wrthym trwy ymuno â Phanel Dinasyddion Cwm Taf ar-lein.

Cais i greu un Ysgol Gatholig 3-16 oed ym Merthyr Tudful

Cafodd adroddiad i’r ymgynghoriad cyhoeddus diweddar am y cais ar y cyd rhwng Archesgobaeth Caerdydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ei gymeradwyo gan y Cabinet mewn cyfarfod ar ddydd Mercher 11 Medi 2019.

Ymgynghoriad Cyllideb 2021/22

Cymerwch ran yn yr Ymgynghoriad Cyllideb ar gyfer 2021/2 er mwyn helpu i lunio gwasanaethau'r Cyngor i’r dyfodol.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y