Ar-lein, Mae'n arbed amser

Porthol Democratiaeth Cymru

Dyma Democratiaeth Cymru, porthol i’ch helpu i ddarganfod mwy am faterion lleol a chenedlaethol a chymryd rhan.

Ewch i gyfarfodydd, codwch eich pryderon a dylanwadwch ar sut mae penderfyniadau’n cael eu gwneud yn eich cymuned a ledled Cymru.

Cysylltwch â Ni