Ar-lein, Mae'n arbed amser

Arolwg Preswylwyr 2023/24

Pa mor fodlon ydych chi fel preswylydd ym Merthyr Tudful? Gadewch inni wybod a chael cyfle i ennill talebau Tesco gwerth £100.

Fel defnyddiwr o wasanaethau cyhoeddus ym Merthyr Tudful, mae'r Cyngor yn eich gwahodd i gymryd rhan yn ein Arolwg Preswylwyr.

Rydym am gael eich barn ar eang o faterion a gwasanaethau sy'n berthnasol i Ferthyr Tudful, yn cynnwys addysg, gofal cymdeithasol a rheoli gwastraff.

Gellir gweld yr arolwg ar-lein ar smartsurvey.co.uk/s/ResidentsSurvey2021

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, os hoffech help i lenwi'r ffurflen, neu os hoffech gael copi o'r holiadur mewn fformat neu iaith arall, e-bostiwch corporate.communications@merthyr.gov.uk neu ffoniwch (01685) 725000.