Ar-lein, Mae'n arbed amser

Y Maer

Gwybodaeth am y Maer, yr arweinydd etholedig a Phrif Ddinesydd Merthyr Tudful.

Am Y Maer Gwreiddiol

Mae Maer Merthyr Tudful yn aelod o'r Cyngor a ddewisir trwy bleidlais gan yr aelodau eraill.

Meiri Blaenorol

Darganfyddwch pwy oedd ein meiri blaenorol yn dyddio'n ôl i 1905.

Digwyddiadau’r Maer

Darganfyddwch fwy am ddigwyddiadau codi arian y Maer gan gynnwys y Ras Rhufeinig blynyddol.

Gwybodaeth am Elusennau’r Maer

Diweddariad ar godi arian elusennol a rhoddion i elusennau a ddewiswyd.

Gwasanaethau Coffa

Bydd nifer o wasanaethau yn digwydd yn ystod mis Tachwedd i gofio'r rhai o Ferthyr Tudful sydd wedi cwympo mewn brwydr.