Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwybodaeth am Elusennau’r Maer

Mae’r Maer, y Cynghorydd Malcolm Colbran wedi dewis cefnogi dwy elusen leol ar gyfer Apêl y Maer eleni.

Mae nhw:  

#4Tom, a sefydlwyd gan deulu Tomas David Smerdon o Fedlinog, a fu farw yn 2019 yn ddim ond 22 oed. Mae'r elusen yn helpu pobl ifanc eraill sy'n dioddef o orbryder, iselder, meddyliau hunanladdiad a chamddefnyddio sylweddau sy'n achosi problemau iechyd meddwl gyda sesiynau cwnsela a grwpiau cymorth; hefyd

Friends of Greenfield School,

sy'n codi arian i ddarparu cyfleusterau ychwanegol i Ysgol Arbennig Greenfield.

Os hoffech gysylltu â Swyddfa'r Maer neu gyfrannu at Apêl y Maer cysylltwch â mayoral@merthyr.gov.uk neu i gyfrannu'n uniongyrchol defnyddiwch y ddolen ganlynol: 

Cysylltwch â Ni