Gwasanaethau Coffa

Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwasanaethau Coffa 2019

Cynhelir nifer o wasanaethau rhwng 3 a 11 Tachwedd i gofio'r rhai o Ferthyr Tudful sydd wedi cwympo mewn brwydr. Manylion a restrir isod.

DYDD SUL   3  Tachwedd   

10.15 a.m. ar gyfer 10.30 a.m.  Gorymdaith o Ganolfan Gymunedol Aberfan i ddilyn  10.50 a.m. Gwasanaeth Cofio ger y Gofeb Ryfel, Aberfan.
  
DYDD GWENER 8  Tachwedd   

11.00 a.m Gwasanaeth Cofio  ger Cofeb Ryfel Cefn Coed
    (Plant Ysgol i orymdeithio o Ysgol-y-Graig)

12.00 p.m.    Gwasanaeth Cofio Cofeb Ryfel,  Mayphil Industries (Dim gorymdaith)
(cyn safle Kaysor Bondor)

DYDD SUL 10  Tachwedd       

9.15 a.m ar gyfer 9.30 a.m.  Gwasanaeth Cofio Christchurch, Pant wedi ei ddilyn gan orymdaith at y Gofeb Ryfel
    (9.15 a.m. Gorymdaith o “The Hafod” i Christchurch)
    
10.45 a.m. ar gyfer 11.00 a.m. Gwasanaeth Cofio.   Cofeb Ryfel y tu allan i Lyfrgell Treharris
    (10.30 a.m. Gorymdaith o Eglwys Sant Matthias at y Gofeb Ryfel)

11.00 a.m. Gwasanaeth Cofio  Cofeb Ryfel, Cefn Coed.
    (10.50 a.m Gorymdaith o Station Café at y Gofeb Ryfel)        

11.00 a.m.  Gwasanaeth Cofio Cofeb Ryfel, Troedyrhiw

11.30 a.m. Gwasanaeth Cofio yng alem, Gofeb Rhyfel , Bedlinog.
    
12.30 p.m. Gwasanaeth Cofio. 
(12.15 p.m. Gorymdaith o Westy Bontnewydd, Trelewis at y Gofeb Ryfel.)
 
2.30 p.m.     Gwasanaeth Cofio Eglwys Dewi Sant wedi ei ddilyn gan orymdaith at y Gofeb Ryfel

DYDD LLUN   11  Tachwedd   

11.00 a.m.  Gwasanaeth Cofio Cofeb Rhyfel y Böer,  Parc Tretomas (Dim gorymdaith)

11.00 yb  Munud o dawelwch wrth y Gofeb Ryfel (Gyferbyn â'r Llysoedd y Gyfraith)

    

 

 

 

            

 

 

 

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y