Gwasanaethau Coffa

Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwasanaethau Coffa 2021

Diwrnod a Dyddiad

Amser

Gofeb Rhyfel

Dydd Sul 7 Tachwedd

11.00 am

Gwasanaeth Coffa yn Aberfan

Gwasanaeth  Cofio ger y Gofeb Ryfel, Aberfan

Dydd Iau 11 Tachwedd

11.00 am

Gwasanaeth Coffa yn

Thomastown Park

Boer War Memorial

 

Dydd Iau 11 Tachwedd

11.00 am

Town

Munud o dawelwch wrth y Gofeb Ryfel

Gy ferbyn â'r Llysoedd y Gyfraith)

 

Dydd Gwener 12 Tachwedd

11.00 am

Gwasanaeth Coffa yn

Kayser Bondor, Mayphil Industries, Dowlais

 

Dydd Sul 14 Tachwedd

11.00 am

Gwasanaeth Coffa yn

Cefn Coed

 

Dydd Sul 14 Tachwedd

11.00 am

Gwasanaeth Coffa yn

Pant

 

Dydd Sul 14 Tachwedd

11.00 am

Gwasanaeth Coffa yn

Town

 

Dydd Sul 14 Tachwedd

11.00 am

Gwasanaeth Coffa yn

Treharris

9.30 Gwasanaeth Eglwys Sant Mathias

10.30 Gorymdaith o'r eglwys i Gofeb Rhyfel

 

Dydd Sul 14 Tachwedd

11.30 am

Gwasanaeth Coffa yn

Bedlinog

 

Dydd Sul 14 Tachwedd

12.00 pm

Gwasanaeth Coffa yn

Trelewis

 

Dydd Sul 14 Tachwedd

11.00 am

Gwasanaeth Coffa yn Troedyrhiw

 

 

Nodwch: Bydd ffyrdd ar gau yn Aberfan a Threharris yr unig. 

Os hoffech fynychu unrhyw un o'r Gwasanaethau Cofio hyn, yna cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amseroedd a drefnwyd uchod.

Cysylltwch â Ni