Ar-lein, Mae'n arbed amser

Drwydded Llywodraeth Agored (yr OGL)

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r wybodaeth sy'n ymddangos ar y wefan hon (ac eithrio logos) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored (yr OGL).

Mae'r OGL yn set syml o amodau a thelerau sy'n hwyluso’r modd yr ailddefnyddir ystod eang o wybodaeth yn y sector cyhoeddus yn rhad ac am ddim.

Mae’r Drwydded Llywodraeth Agored i’w gweld ar wefan yr Archifau Gwladol.

Rhaid ichi atgynhyrchu ein deunydd yn gywir a pheidio â'i ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Os bydd unrhyw un o'n heitemau ar y safle hwn yn cael ei hailgyhoeddi neu ei chopïo ar gyfer pobl eraill, rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws o ran hawlfraint. Rydym yn eich annog hefyd i greu hyperddolenni i’r wefan hon.

Nid yw'r hawl i ailddefnyddio deunydd ar ein gwefan yn cynnwys unrhyw ddeunydd ar y safle hwn y nodwyd bod gan drydydd parti hawlfraint arno. Byddai angen cael caniatâd deiliaid yr hawlfraint honno i atgynhyrchu deunydd o'r fath.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ynghylch data agored, anfonwch e-bost i open.data@merthyr.gov.uk

Ein Logo

Mae cyfyngiadau ar ddefnyddio ein logo ac ni chaiff unigolion na sefydliadau eraill ei ddefnyddio heb ganiatâd ffurfiol gennym ni.

Gallwch ofyn am ganiatâd i ddefnyddio ein logo trwy anfon e-bost i

Corporate.Communications@merthyr.gov.uk

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?