Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gweledigaeth ar gyfer Merthyr Tudful

I atgyfnerthu safle Merthyr Tudful fel canolfan ranbarthol Blaenau'r Cymoedd, a bod yn falch ei fod yn ardal lle mae:

  • Pobl yn dysgu a datblygu sgiliau i wireddu eu huchelgeisiau
  • Pobl yn byw, yn gweithio, a chanddynt fywyd diogel, iach a llawn
  • Pobl yn ymweld, yn mwynhau ac yn dychwelyd

Cysylltwch â Ni