Ar-lein, Mae'n arbed amser

Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Cwm Taf (PCRh)

Mae’r Pwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol (PCRh) yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ar wariant Cefnogi Pobl yn eu hardal. Dewch o  hyd i fwy o wybodaeth am waith PCRh Cwm Taf yma.  

Manylion am Bwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol

Gwybodaeth sylfaenol am Bwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol (PCRh) a’r rôl y maent yn eu chwarae yn rheoli’r rhaglen Cefnogi Pobl.

Dogfennau Rhanbarthol

Dolenni i’n dogfennau rhanbarthol tebyg i Fframwaith Defnyddiwr Gwasanaeth Cwm Taf, Gweithgareddau a Ganiateir a Chynllun Strategol Rhanbarthol.

Adolygiadau Blynyddol

Bob blwyddyn mae Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Cwm Taf yn cynhyrchu Adroddiad Adolygiad Blynyddol ar gyfer Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl, sy’n cynghori Ysgrifennydd y Cabinet ynghylch cynnydd yr PCRh yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol.

Cofnodion Cyfarfodydd a Negeseuon Allweddol

Mae’n ofynnol bod PCRhau yn cwrdd o leiaf bedair gwaith y flwyddyn, fel cyfarfod PCRh ffurfiol. Caiff cofnodion cyfarfodydd PCRh Cwm Taf eu cyhoeddi yma, ynghyd â negeseuon allweddol chwarterol.

Astudiaethau Achos Cwm Taf a Chylchlythyron

Yma, gallwch ddod o hyd i’n cylchlythyron rhanbarthol a’n hastudiaethau achos sy’n darparu cipolwg o’r gwaith gwerthfawr y mae rhaglen Cefnogi Pobl yn ei wneud yng Nghwm Taf.