Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gefeillio Trefi

Mae Merthyr Tudful wedi ei gefeillio â Clichy-la-Garenne, tref ddiwydiannol a leolir ym maestrefi Paris, Ffrainc, ag iddi draddodiad Celtaidd cryf.

Cafodd y ddwy dref eu gefeillio ar 28 Chwefror 1981, ac ers hynny maen nhw wedi cydweithio i gryfhau’r cysylltiadau rhwng y ddwy gymuned gyda thripiau chyfnewid ysgolion ac ymweliadau dros y blynyddoedd yn cynnwys ymweliad Côr Meibion Ynysowen â’r dref Ffrengig ym 1984!

Cafodd Avenue de Clichy ei enwi fel teyrnged i ymroddiad y ddwy dref at yr hyn sy’n eu cysylltu dros Fôr Hafren.

Cysylltwch â Ni