Ar-lein, Mae'n arbed amser

Bod yn Gynghorydd

Byddwch yn Gynghorydd Sicrhewch Mai Chi Yw'r Newid

  • Ydych chi'n poeni'n angerddol am Ferthyr Tudful?
  • Ydych chi'n barod i wneud newid?
  • Beth am sefyll dros eich credoau a dod yn gynghorydd lleol?

Pwy all ddod yn Gynghorydd?

A os byddwch chi’n cwrdd â’r meini prawf isod, mae’n bosibl mai chi fydd y cynghorydd nesaf ar gyfer eich ward.  Nad oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol a mae angen mwy o fenywod, pobl LHDTC+, pobl anabl, a phobl ifanc i sefyll mewn etholiadau yng Nghymru, ac i anrhydeddu ein haddewid i ddod yn gyngor amrywiol, rydyn ni’n eich annog chi i fod yn rhan o’r newid hwnnw.  

Rhaid i bob ymgeisydd fod:

  • dros 18 oed
  • yn ddinesydd y DU, yr UE, y Gymanwlad neu dramor cymwys; ac
  • wedi cofrestru i bleidleisio neu wedi byw, gweithio neu berchnogi eiddo ym Merthyr Tudful o leiaf 12 mis cyn yr etholiad ym mis Mai 2022

Beth yw rôl cynghorydd?

Councillors are elected every five years to represent their local community in the running of the local council. The next election will take place on Thursday 5 May 2022.

If you are interested in standing, email the elections team at 2022election@merthyr.gov.uk with any questions and to request a nomination pack.  We would also advise you to read the Electoral Commission Guidance for Candidates and Agents.

Candidates will need to submit nomination papers to the Returning Officer from Monday 21 March 2022 until 4pm on Tuesday 5 April 2022.

Yw Cynghorwyr yn cael eu talu?

Mae cynghorwyr yn gymwys ar gyfer gwahanol fathau o gyflogai, lwfansau a chostau, yn ddibynnol ar eu swyddogaethau a’u cyfrifoldebau fel y nodir gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW.)

Mae’r Cyngor hefyd yn cyhoeddi pob cyflog a lwfansau teithio, cynhaliaeth a gofal sy’n cael eu talu i’r Cynghorwyr a’r aelodau cyfetholedig pob blwyddyn.

I gael gwybodaeth fanylach am rôl cynghorydd a sut i sefyll, ewch i: