Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Ffioedd Enwi a Rhifo Strydoedd

Cam 1 o 6

Cyfeiriad y cais

Cam 2 o 6

Manylion yr Ymgeisydd

Cam 3 o 6

Cyfanswm yr Anfoneb

£
Cam 4 o 6

Crynodeb

Enw :

Cyfeiriad :


Anfoneb ar gyfer :

Cyfanswm yr Anfoneb : £


Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymrwymedig i gynnal eich hawliau preifatrwydd. Dim ond at ddibenion cyfreithlon y byddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol. Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol, darllenwch hysbysiad preifatrwydd. Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech wybod mwy am gydymffurfiaeth diogelu data, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data ar 01685 725000 neu data.protection@merthyr.gov.uk.

Cam 5 o 6

Cyfeiriad Bilio Cerdyn Credyd neu Ddebyd

Cam 6 o 6

Manylion Talu

Enw :

Cyfeiriad :


Anfoneb ar gyfer :

Cyfanswm yr Anfoneb : £


Nodwch os gwelwch yn dda! Byddwch nawr yn cael eich ailgyfeirio i wefan ConnectPay Verification i dalu'ch ffi

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymrwymedig i gynnal eich hawliau preifatrwydd. Dim ond at ddibenion cyfreithlon y byddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol. Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol, darllenwch hysbysiadau preifatrwydd sydd ar gael ar ein gwefan. Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech wybod mwy am gydymffurfiaeth diogelu data, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data ar 01685 725000 neu data.protection@merthyr.gov.uk

Swm i’w dalu

£0.00

  • mastercard
  • visa
wedi'i gwblhau

Diolch yn fawr

Eich rhif cyfeirnod yw