Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Cerbydau wedi'u Gadael

Cam 1 o 4

Cyn i chi roi gwybod am gerbyd, gwiriwch gronfa ddata'r DVLA er mwyn gweld os yw’r cerbyd wedi cael ei gofrestru ganddynt

 

Dweud wrthym ni amdan y Cerbyd

Cam 2 o 4

Da
Boddhaol
Gwael
Wedi ei losgi

Beth yw’ch manylion cyswllt?

Cam 3 o 4

Beth yw’ch cyfeiriad?

Cam 4 o 4

Canfod cyfeiriad

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymrwymedig i gynnal eich hawliau preifatrwydd. Dim ond at ddibenion cyfreithlon y byddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol. Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol, darllenwch hysbysiadau preifatrwydd sydd ar gael ar ein gwefan. Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech wybod mwy am gydymffurfiaeth diogelu data, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data ar 01685 725000 neu data.protection@merthyr.gov.uk

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y