Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ffurflen Adrodd Gyffredinol

Ffurflen Adrodd Gyffredinol.

Cam 1 o 1

Cyn i chi ddechrau

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod i ni am fater nad oedd wedi'i gynnwys yn unrhyw un o'n ffurflenni eraill. Rhowch cymaint o fanylion â phosibl â ni.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymrwymedig i gynnal eich hawliau preifatrwydd. Dim ond at ddibenion cyfreithlon y byddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol. Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol, darllenwch hysbysiadau preifatrwydd sydd ar gael ar ein gwefan. Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech wybod mwy am gydymffurfiaeth diogelu data, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data ar 01685 725000 neu data.protection@merthyr.gov.uk