Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Rhoi gwybod am Fater Mynwentydd

Cam 1 o 6

Pa fath o fater ydych chi eisiau adrodd amdano?

Sylwch mai dim ond ar geisiadau am fynwentydd sy'n eiddo i'r cyngor y gallwn weithredu. Efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi hefyd am ragor o wybodaeth felly rhowch eich manylion cyswllt.

Cam 2 o 6
Cam 3 o 6

Beth yw’ch manylion cyswllt?

Cam 4 o 6

Beth yw’ch cyfeiriad?

Ydych chi'n byw yn y fwrdeistref?
Cam 5 o 6

Crynodeb o’r adroddiad

Enw :

E-bost :

Ffon :

Cyfeiriad :

Wardiau :


Mynwent :

Adroddwyd Mater Mynwentydd :

Disgrifiad o’r mater :


Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymrwymedig i gynnal eich hawliau preifatrwydd. Dim ond at ddibenion cyfreithlon y byddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol. Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol, darllenwch hysbysiadau preifatrwydd sydd ar gael ar ein gwefan. Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech wybod mwy am gydymffurfiaeth diogelu data, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data ar 01685 725000 neu data.protection@merthyr.gov.uk.

Cam 6 o 6

Adroddiad wedi ei gyflwyno

Cyfeirnod:

Diolch am adrodd am fater mynwentydd.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Rydym wedi anfon eich adroddiad at ein Tîm Gwasanaethau Profedigaeth a fydd yn ymchwilio o fewn pum diwrnod gwaith. Efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi am ragor o wybodaeth.

Pryd i gysylltu â ni?

Os ydych wedi gwneud camgymeriad neu angen newid rhywbeth yn eich cais.

Diolch am gymryd yr amser i ymweld www.merthyr.gov.uk