Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Gofyn am fin neu cynhwysydd gynhwysydd

Cam 1 o 2

Eich manylion cyswllt a’ch cyfeiriad?

Cyfeiriad Cyflwyno
Blaenorol

Cais wedi ei gyflwyno

Eich rhif cyfeirnod yw

Byddwn yn anfon e-bost yn cadarnhau. Byddwch yn derbyn cadarnhad o daliad drwy e-bost os ydych wedi archebu Bin Olwynion neu Bin Compost.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Rydym wedi anfon eich cais at y Tîm Gwasanaethau Gwastraff.

Bydd swyddog yn anelu at gysylltu â chi ymhen 10 diwrnod gwaith.

Pryd i gysylltu â ni

Os ydych wedi gwneud camgymeriad neu fod angen newid unrhyw beth yn eich adroddiad.

Diolch i chi am roi eich amser i ymweld â ni www.merthyr.gov.uk