Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Blwch Ailgylchu Du a Gorchudd Cap Cawod

Gwybodaeth am y nwyddau

Trosolwg

I’w defnyddio i storio eitemau y gellir eu hailgylchu. Bydd pob cartref yn derbyn tri bocs ailgylchu, un ar gyfer papur, un ar gyfer poteli gwydr a jariau ac un ar gyfer cardfwrdd.

Bydd gorchudd ailgylchu hyblyg yn cael ei ddosbarthu wrth archebu yr eitem hon.

Uchafswm nifer am bob archeb: 3

Cwestiynau Cyffredin

Cesglir bob wythnos

Rhaid rhoi eich Sach Blwch Ailgylchu Du y tu allan erbyn 7.00a.m. ar eich diwrnod casglu

Dod o hyd i’ch diwrnod casglu biniau

Bocs ailgylchu – papur
 • Papurau newyddion a chylchgronau
 • Llyfrau Ffȏn
 • Catalogau
 • Sbwriel trwy’r Post (yn cynnwys amlenni)
Bocs ailgylchu – Poteli gwydr a jariau
 • Poteli gwydr a jariau
Bocs Ailgylchu - cardfwrdd
 • Bocsys cardfwrdd fflat
 • Pacedi cardfwrdd
 • Cartonau bwyd a diod (Tetra Paks)
Bocs ailgylchu – papur
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cyfeirlyfrau ffôn
 • Catalogau
 • Post sothach (gan gynnwys amlenni)
Bocs ailgylchu – Poteli gwydr a jariau
 • Cerameg- gwydrau a pyrex
 • Paneli ffenestri gwydr
 • Bylbiau golau
 • Gwydr wedi torr
Bocs Ailgylchu- cardfwrdd
 • Cardfwrdd wedi ei lygru gan fwyd

Derbyn

Ein nod yw eich bod yn derbyn eitemau ymhen 10 diwrnod gwaith ar ôl i ni dderbyn eich archeb

Cost: Am Ddim