Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Bin Gwastraff Bwyd

Gwybodaeth am y nwyddau

Trosolwg

Bin Gwastraff Bwyd Mawr sy’n addas i’w gadw y tu allan

Uchafswm nifer am bob archeb: 1

Cwestiynau Cyffredin

Cesglir bob wythnos

Rhaid rhoi eich Bin Gwastraff Bwyd s y tu allan erbyn 7.00a.m. ar eich diwrnod casglu

Dod o hyd i’ch diwrnod casglu biniau

  • Unrhyw wastraff bwyd
  • Bwyd wedi’i goginio a heb ei goginio
  • Cig
  • Bagiau te
  • Pysgod
  • Esgyrn
  • Plisg wyau
  • Gwastraff gardd
  • Blodau addurn
  • Bagiau plastig

Derbyn

Ein nod yw eich bod yn derbyn eitemau ymhen 10 diwrnod gwaith ar ôl i ni dderbyn eich archeb

Cost: Am Ddim