Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Sach Gwastraff Gardd Amldro Gwyrdd

Gwybodaeth am y nwyddau

Trosolwg

Defnyddir i gadw Gwastraff Gardd

Uchafswm nifer am bob archeb: 2

Cwestiynau Cyffredin

Cesglir bob pythefnos yn ystod y tymor casglu

Rhaid rhoi eich Sach Gwastraff Gardd Amldro Gwyrdd y tu allan erbyn 7.00a.m. ar eich diwrnod casglu

Mae casgliadau ar gael rhwng misoedd Ebrill a Thachwedd bob blwyddyn

 • Dail
 • Blodau
 • Planhigion
 • Chwyn
 • Gwair
 • Toriadau perthi
 • Toriadau coed a llwyni
 • Brigau bach
 • Brigau mawr/boncyffion
 • Pridd a thywarch
 • Planhigion ymledol (llysiau’r dial, efwr, llysiau’r gingroen)
 • Cerrig
 • Gwastraff cartref
 • Gwastraff bwyd (defnyddiwch eich bin gwastraff bwyd)
 • Gwastraff anifeiliaid (gellir rhoi meintiau bach yn eich bin olwynion)
 • Pren

Derbyn

Ein nod yw eich bod yn derbyn eitemau ymhen 10 diwrnod gwaith ar ôl i ni dderbyn eich archeb

Cost: Am Ddim